Annonse
Sparebanken Sør

JunioravdelingenOrganisering  |  Kontaktpersoner  |  Styret

Velkommen til junioravdelingen!

Klubbens visjon er "Europa inn på Sør Arena". Det er noe å strekke oss etter ! Både for liten og stor. Skal vi klare dette må vi organiseres oss godt, ta vare på mangfoldet, dyrke talentene og ikke minst heie på alt og alle som vil klubben og felleskapets beste.

I Junioravdelingen arbeider vi for å gi best mulig utviklingsmuligheter for unge fotballspillere. Ikke alle kan blir best. Men alle kan bli bedre. Og mange kan bli veldig gode under gitte forutsetninger som evne, treningsvilje og kvalitet på trening.

Som eliteserieklubb har IK Start vedtatt rammer for å satse noe tidligere på "spissing" av lagene enn en del andre breddeklubber. En egen utviklingsavdeling med heltidsansatte trenere arbeider med disse spillerne.

Basis for alle våre valg og alle våre prioriteringer styres av våre vedtatte verdier. Disse er:

Presisjon:
-vi skal jobbe med planmessigheten vår å søke den "gule tråden" i alt vårt arbeid.

Engasjement
-vi skal vise glede, energi og dugnadsånd,- spillere og klubben trenger det.

Inkludering:
-fotball er et lagspill, også utenfor banen. Vi skal ha takhøyde for ulikheter og være nysgjerrige på nye tanker.

Dette er ikke nøkkelord som gir svar på alle vanskelige utfordinger. Men det er viktige referansepunkter for de mange trenere, tillitsvalgte, foreldre, medlemmer/spillere og ansatte som i felleskap har stilt seg bak klubbens visjon.PREMIUM PARTNERE