Annonse
Sparebanken Sør

OrganiseringOrganisering  |  Kontaktpersoner  |  Styret

Junioravdelingen består av lag fra 1.klasse til aldersgrensen t.o.m 19 år. (antall lag varierer fra sesong til sesong). Arbeidet administreres gjennom et Juniorstyret og koordineres gjennom en trenerkoordinator for 11`fotball og en for barnefotballen. Det er trenerkoordinatorene som har det daglige ansvaret og følger opp dialogen med klubben ellers, omgivelser, foreldre, trenere mv.

Lagstrukturer 

Dette notat er utarbeidet for å klargjøre rammene for klubbens lagsstrukturen. Dette er i samråd med både UA og trenere fra barnefotballen.

Junioralder:

6-12 år

Barnefotballen (BF) er breddefotballen i klubben. Her er det foreldredrevet fotball som drives fra de yngste frem til de er 12 år. Antall spillere varierer fra år til år, derfor vil tilbud/antall lag på hvert årstrinn også variere.

Klubben har besluttet å bruke mer profesjonelle ressurser på BF og har derfor avsatt betydelige midler til kompetanseløft og veiledning. Dette i form av C-lisenskurs, keepertrenerkurs og veiledning på felt. Dette gjennomføres/koordineres av klubbens Utviklingsavdelingen.(UA)

12-19 år

Fra spillerne er 12 år tilkommer det et ekstra tilbud for de beste spillerne. Det betyr at det gjennomføres uttakstreninger på høsten for å kvalifisere ei gruppe spillere som tas opp i UA avdelingen. Hvordan lagenes struktur i UA ser ut fra år til år vil avhenge av både antall spillere som holder et ønsket nivå, tilfang av spillere utenfra og hvilken divisjon Start 2 spiller i. Alt dette henger sammen. Noe år har vi to UA lag andre år kan vi ha UA lag i både 13,14,16,19 årsklassen.

I tillegg til UA lag skal Start også ha en breddeavdeling (BA) for de øvrige lagene. Det betyr at dersom det er tilstrekkelig antall spillere og tilstrekkelig med foreldreressurser vil det være tilbud i Start for BA lag i alle aldersgrupper (12-19). Disse vil ha samme tilknytning til klubben som alle andre lag. Noen har stilt spørsmål ved om dette er lag som blir nedprioritert både sportslig og ressursmessig. Det er feil.

I den grad det gjøres forskjell på BA og UA lag så er det at det brukes mer ressurser på UA lagene (egen UA avdeling) i form av treningstid, sted, turneringer, trenerressurser og lignende.

De øvrige lagene vil drives som ordinært. Det betyr at de administreres av juniorstyret, får tildelt materiell, treningstider, utstyr, påmeldes serie, betaler sin kontingent/tr.avgift, deltar på dugnad osv. Egentlig den samme modellen klubben har hatt de siste 30 årene. Forskjellen er at vi nå har fått en UA avdeling og at de beste spillere skal ha anledning til å ”rykke opp” et trinn innenfor samme klubb fra de er 12 år og oppover.

Overgang fra sesong til sesong

De trenere som har ansvaret for 11 åringer bør tidlig fortelle om nest års tilbud. Slik at de vet at de har to valg. Enten kan de fortsette som før i BA �" eller de kan i samråd med trenere og foreldre vurdere å prøvespille på opptakstreningene til UA. Det bør også orienteres om til både spillere og foreldre at det er en aktiv dialog mellom BA og UA i alle alderstrinn. Slik at det er fullt mulig å få komme inn på UA lagene selv om man ikke gjør det i 12 års alderen.

 
Annonse
Annonse

PREMIUM PARTNERE