Annonse
Sparebanken Sør

MedlemsinfoBli medlem  |  Kontingent  |  Forsikring  |  Overganger  |  Medlemsbestemmelser

Å være medlem i IK Start håper vi skal by på gode utvilingsmuligheter og minnerike opplevelser. For at klubben skal kunne legge best mulig til rette for dette er vi avhengig av god dialog med foreldre og spillere samt etterlevelse av en del praktiske regler som er satt for medlemskapet.

PREMIUM PARTNERE