Annonse
Sparebanken Sør

ForsikringBli medlem  |  Kontingent  |  Forsikring  |  Overganger  |  Medlemsbestemmelser

Alle som deltar i fotball i regi av klubber tilsluttet Norges Fotballforbund må være forsikret.

Alle opp til og med 12 år er automatisk forsikret gjennom Norges Idrettsforbund når de har gyldig medlemskontingent i klubb. Det samme gjelder ledere/trenere for disse.

Fra det året spilleren fyller 13 år må vedkommende være registrert i NFFs Spillerregister. Alle som er registrert her er automatisk forsikret gjennom en egen lagsforsikring dekket av NFF. Alle medlemmer i Junior er med i dette registeret. 

Blir du skadet skal du følge denne fremgangsmåten: 


Skademeldingsskjema for spiller t.o.m 12 år: Skademeldingskjema 0-12 år
Skademeldingsskjema for spillere over 12 år: Skademeldingsskjema over 12 år

Tilleggsforsikring

Norges Fotballforbund (NFF) tilbyr en tilleggsforsikring til standardforsikringen alle registrerte spillere har i dag. Forsikringen gir bedre dekning og raskere behandling (3 virkedager). Forsikringen bestilles av foresatte til den enkelte spiller og går ikke via IK Start. IK Start anbefaler alle å bestille en slik forsikring.

Informasjon om forsikringen, priser etc. finner du på http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring Annonse
Annonse

PREMIUM PARTNERE