Annonse
Sparebanken Sør

OvergangerBli medlem  |  Kontingent  |  Forsikring  |  Overganger  |  Medlemsbestemmelser

Dersom du skal melde overgang fra en klubb til IK Start eller motsatt,- se til at dette gjøres i tett dialog med den klubben du velger å slutte i. Overganger er en formell sak som involverer flere forhold. Det finnes både regler og etikette for slike overganger. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på !

Annonse
Annonse

PREMIUM PARTNERE