Annonse
Sparebanken Sør

MedlemsbestemmelserBli medlem  |  Kontingent  |  Forsikring  |  Overganger  |  MedlemsbestemmelserAlle spillere som melder seg inn i Start plikter å følge klubbens medlembestemmelser.

KONTINGENT
Forutsetning for å være medlem er at gjeldende kontingent er betalt.

DUGNAD OG LOTTERI
Hvert medlem plikter å stille på de dugnadene som er satt opp. For inneværende periode er det kioskvakter i forbindelse med A-lagets hjemmekamper som utgjør dugnadsarbeidet. For de spillerne som er fylt 16 år kan dugnaden utføres av spillerne selv. For de som er yngre må foreldrene møte på dugnad.

Vaktliste kommer ut i god tid før seriestart. Antall vakter pr spiller vil variere litt etter hvor stor Juniorstallen er fra år til år. Det vanlige er 3 vakter per spiller pr sesong. Nå stallen er liten vil Juniorspillerne kunne få noe mer kioskvakter enn de yngre spillerne. De slipper samtidig å selge loddbøker.

Hver sesong kommer det ut loddbok. Denne skal alle spillerne selge ut innen fastsatt frist.

Klubben er helt avhengig av dugnad/loddsalg for å kunne gi alle spillerne et godt sportslig tilbud. De som ikke stiller på dugnad bryter medlembestemmelsene og blir ilagt en engangsavgift på kr 650. Dette for å dekke de utgiftene som påløper når dugnadsinnsats må erstattes med eksterne aktører.

Avgiften er også et signal om at alle som har valgt et medlemskap i klubben også plikter å bidra til fellesskapet.

DISIPLINÆRE FORHOLD
I IK Start er det satt klare krav til disiplin og oppførsel. Både for trenere, tillitsvalgte og spillere. Av de forhold som hører inn under medlembestemmelsene er:

1. Bruk av rusmiddel forbudt. På treningsfelt, ifm kamp/turnering og andre anledninger der man representerer IK Start.

2. Konflikter som oppstår mellom trenere, foreldre, ansatte og andre involverte skal først søkes løst internt. 

MEDIA
Som en vesentlig del av klubbens kulturbygging, identitet og miljøarbeidet tas det mye bilder og video av kamper og arrangementer i løpet av året. Det innebærer at spillere kan bli eksponert på klubbens web side / internett. Klubben vil være varsom i fremstillingsform og vinkling. Fokus er idrettsglede, gode opplevelser og læring.


Annonse
Annonse

PREMIUM PARTNERE