Annonse
Sparebanken Sør

Sport og planverkTreningsveiledning  |  Årshjul 2016  |  Økonomi   |  Trenerinstruks  |  Foreldrevettregler

IK Start har "Presisjon" som en av sine 3 verdier. Dette skal minne oss på betydningen av å ha klare krav, tydelig kommunikasjon og konstruktiv evaluering i alt vi gjør. En vesentlig referanse for dette er klubbens Sportsplan. Et dokument som anvendes av alle trenere, tillitsvalgte og ansatte for å koordinere klubbens mangfoldige oppgaver. Planen beskriver hvordan vi organiserer oss og hvilke krav vi skal sette til utførelse. Både i topp og bredde. Deler av den er lagt ut på web siden. Herunder blant annet foreldrevettregler, trenerinstruks, medlemsbestemmelser.

PREMIUM PARTNERE